cjg veenendaal

Voor en vroegschoolse educatie (VVE)

Het VVE -programma helpt kinderen met een taalachterstand of ontwikkelingsprobleem.

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. VVE wordt gegeven op de VVE-peutergroepen en in groep 1 en 2 van de VVE-basisschool. Via VVE krijgen peuters en kleuters spelenderwijs een stimulerend en taalrijk aanbod met het doel om hun (taal)achterstand te verminderen. Hierdoor kunnen zij een betere start maken in het basisonderwijs.

Als uw kind ongeveer 18 maanden oud is, krijgt u informatie van het consultatiebureau over de mogelijkheden van Voor- en Vroegschoolse Educatie. Heeft uw kind bijvoorbeeld een taalachterstand of ontwikkelingsproblemen, dan kan uw kind een VVE-indicatie krijgen en deelnemen aan een VVE-programma op een peutergroep. Een VVE-indicatie wordt afgegeven door het Consultatiebureau.

Als uw kind een VVE peutergroep bezoekt en drie jaar is, doet u automatisch mee aan het VVE Ouderprogramma. Dit ouderprogramma loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool wanneer uw kind naderhand een VVE basisschool bezoekt. Per schooljaar zijn er 10 tot 20 bijeenkomsten, afhankelijk van uw situatie. Deelname aan het ouderprogramma is gratis.

De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Als ouders speelt u daarin een grote rol: de manier waarop u speelt en praat met uw kind heeft veel invloed op zijn/haar ontwikkeling. Uw kind leert spelenderwijs veel van u. Het ouderprogramma helpt u daarbij. U leert, samen met andere ouders, hoe u uw kind kunt ondersteunen en stimuleren.

Hoe komt u in aanmerking voor VVE

Als uw kind in aanmerking komt voor VVE, bespreekt u dat bij het consultatiebureau. Zij verwijzen u door naar een van de aanbieders van VVE. In het landelijk register kinderopvang vindt u meer informatie over de aanbieders van VVE.

Per 1 januari 2021 zijn de taken en de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van de Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) in Veenendaal overgedragen aan Stichting Veens Welzijn. 

Delen:

Meer trainingen

Skip to content