Positief opvoeden

Leer gewenst gedrag positief te stimuleren.

Op 17 januari 2019 start de groepscursus Positief Opvoeden voor ouders. Deze cursus, volgens de methode Triple P, helpt oorzaken van gedragsproblemen van kinderen te herkennen. Vervolgens leert u hoe u gewenst gedrag bij kinderen kunt stimuleren en hoe u om kunt gaan met ongewenst gedrag. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders die voor dezelfde, soms moeilijke, taak staan als u.

De cursus bestaat uit vier wekelijkse groepsbijeenkomsten van twee uur, twee belmomenten en een terugkombijeenkomst. Tijdens de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

  • oorzaken van gedrag
  • ontwikkeling van het kind stimuleren
  • hoe om te gaan met probleemgedrag van het kind
  • door voorbereiding moeilijke situaties goed laten verlopen.

Tijdens de cursusavonden werkt u opdrachten uit aan de hand van het werkboek en een dvd met filmpjes van situaties uit de praktijk. Daarnaast is het de bedoeling dat u thuis huiswerktaken maakt en oefent. Na de groepsbijeenkomsten volgt twee keer een telefonische afspraak. Afsluitend vindt er een groepsbijeenkomst plaats waar uw vorderingen worden besproken en naar de toekomst wordt gekeken. Het beste effect wordt bereikt als beide ouders/opvoeders deelnemen aan de cursus.

Voor deze groep/training vragen wij een vergoeding voor de onkosten van 25 euro. Op de website vindt u meer informatie over de methode triple P

Aanmelden

Heeft u interesse of wilt u zich voor deze training aanmelden? Neem dan contact op via (0318) 538 222 of info@cjgveenendaal.nl. Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

De bijeenkomsten zijn op 17, 24, 31 januari, 7 februari en 7 maart van 19.00 – 21.00. In week 7 en 8 zijn de belafspraken gepland.

De cursus wordt gegeven door Sandra Hertog en Julia Dijkman. 

Naar overzicht