Centrum voor Jeugd en Gezin is op zoek naar Jeugd- en Gezinswerkers 

Voor 28-32 uur per week (o.a. voor zwangerschapsvervanging)

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal bestaat sinds 2014. Samen voor het kind, dat is waar het CJG voor staat. We zetten ons in voor een gezonde en veilige leefomgeving voor alle kinderen in Veenendaal. In samenwerking met de gemeente geven we invulling aan het vrij toegankelijke aanbod van zorg en ondersteuning voor kinderen/jongeren en hun ouders. Het CJG kent drie hoofdtaken.

 1. ondersteuning en dienstverlening
 2. vraagverheldering, toeleiding en regie
 3. preventie en vroegsignalering

Opbouw en doorontwikkeling van het CJG:

De eerste jaren van het CJG stonden in het teken van opbouw en pionieren. Het CJG heeft een goede naam opgebouwd. Inwoners en samenwerkingspartners weten de weg naar het CJG goed te vinden de cliëntwaardering is hoog, evenals de waardering van samenwerkingspartners. Het CJG heeft zich ontwikkeld tot een stevige organisatie, waarin professionals met verschillende specialismen samenwerken. De afgelopen periode is hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het CJG dit heeft geresulteerd in een nieuwe organisatie indeling, waarbij verantwoordelijkheden helder belegd zijn en er sprake is van een helder kader, waarbinnen de dienstverlening steeds verder geoptimaliseerd kan worden. We willen het innoverend vermogen nog verder stimuleren, focus op taken vasthouden, professionals voldoende ondersteunen en begeleiden zodat hun volledige potentieel (en dat van de organisatie) tot ontplooiing komt.

Op welke manier werk je

We zoeken Jeugd- en Gezinswerkers met als focus De Toegang en Veilig Opgroeien:

Team Toegang: Als jeugd- en gezinswerker geef je informatie en advies aan jeugdigen, opvoeders en professionals. Je analyseert de (opvoed)situatie binnen een gezin. Dit doe je door het verhelderen van behoeften en vragen op verschillende leefgebieden binnen het gezin. Korte licht ambulante opvoedondersteuning bied je zelf. Zo nodig betrek je daar ook het netwerk van de jeugdige en/of het gezin bij.

Team Veilig Opgroeien: Als Jeugd- en gezinswerker kijk je met je collega’s mee in veiligheidszaken, pak je zorgmeldingen op vanuit Veilig Thuis en ben je sparringpartner voor Veilig Thuis en de Gecertificeerde Instellingen

Bij de uitvoering van je werkzaamheden werk je nauw samen met de collega’s in het CJG en bij meervoudig complexe hulpvragen met collega’s van WMO, W&I en budgetloket.  Daarnaast heb je afstemming met externen, zoals zorgaanbieders, Veilig Thuis, scholen en huisartsen.

 

Wat zijn de belangrijkste eisen voor de functie

 • Opleiding op HBO niveau
 • SKJ registratie of vooraanmelding
 • Kennis en inzicht in het hulpaanbod en hulpverleningsmethodieken
 • Sociaal vaardig en ervaring om ouders te kunnen ondersteunen of coachen
 • Om kunnen gaan met stressvolle situaties en tegengestelde belangen
 • Oplossingsgericht werken en uitgaan van de eigen kracht van gezinnen
 • Daadkrachtig kunnen zijn en initiatieven durven nemen
 • Lijntjes uit kunnen zetten en samen kunnen werken

Wat heeft CJG jou te bieden?

 • Collegiale en prettige organisatie met korte lijnen.
 • Een aanstelling voor 28-32 uur per week.
 • Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao jeugdzorg schaal 9.
 • Verdere secundaire arbeidsvoorwaarden volgens CAO Jeugdzorg waaronder in totaal 5,5 weken verlof en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Een uitdagende werkomgeving, een breed werkveld en volop ruimte voor eigen initiatief.

Hebben we je enthousiast kunnen maken?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Beatrijs de Vries (leidinggevende CJG) op telefoonnummer 06-40678052.

Wil je liever meteen solliciteren? Stuur dan jouw cv en motivatiebrief voor 21 juni 2021 naar info@cjgveenendaal.nl.

De gesprekken worden gepland in week 25/26

Skip to content