In the Picture

In the Picture

Wij zijn er ook nog! Een Doe-Praat-groep voor kinderen van 8 t/m 12 jaar met een bijzonder gezinslid!

Sommige kinderen groeien op met een gezinslid die psychische en/of lichamelijke problemen heeft. Deze kinderen kunnen hier last van hebben en zich soms schuldig voelen over de moeilijkheden thuis. Het Centrum voor Jeugd en Gezin Veenendaal biedt een groep voor deze kinderen waarin ze ervaren dat zij niet de enigen zijn. Binnen deze groep is er ruimte voor het vergroten van begrip, herkenning bij elkaar, het leren omgaan met de soms ingewikkelde situaties thuis en het verbeteren van de band tussen ouder en kind. Kinderen durven daardoor meer te praten over hun emoties en over de thuissituatie.

Wat gaan we doen?

Tijdens de bijeenkomsten komen verschillende onderwerpen aan bod:

  • (h)erkennen van moeilijke (thuis)situaties.
  • (h)erkennen van gevoelens die daarbij horen.
  • het uiten van deze gevoelens.
  • inzicht geven in de gevolgen van de beperking van het gezinslid in het leven van het kind, en leren hoe hiermee om te gaan.
  • inzicht geven in de steunpunten van het sociale netwerk en stimuleren om daar gebruik van te maken.
  • vrije tijd/dingen voor jezelf doen als kind.
  • vergroten van vaardigheden om met (negatieve) reacties uit de omgeving om te gaan.

We gaan op verschillende manieren hiermee aan de slag, onder andere door te praten met elkaar, filmpjes te kijken en leuke (rollen)spelletjes te doen.

Doel

Het doel van de groep is om te zorgen dat het de ‘normaalste’ zaak van de wereld is dat er gepraat wordt binnen families en hun omgeving over moeilijkheden thuis. Dit werkt zeer effectief bij het voorkomen van verdere problemen bij het kind.

Bijeenkomsten

De groep komt acht keer bij elkaar op een donderdagmiddag en bestaat uit maximaal acht personen. Iedere bijeenkomst duurt 1,5 uur. Er zijn ook twee ouderbijeenkomsten, waar ouders met elkaar kunnen praten over de problemen die ze tegenkomen in de opvoeding door de psychische problemen binnen het gezin.

Delen:

Aanmelden

Enthousiast geworden en wil je je (kind) aanmelden? Dat kan via het algemene telefoonnummer van het CJG (0318) 538 222 of via onderstaand formulier. Ook kun je voor meer informatie of aanmelden langskomen bij ons inloopspreekuur in de Twyn, Verlaat 20E. Je kunt je eigen afspraak inplannen via deze link.

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

Meer trainingen

Skip to content